Biuro Rachunkowe Jelenia Góra - GoldFangUstawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości. Dz.U. 1997 nr 32 poz.183.

Ustawa z dnia 19 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 1998 nr 60 poz. 382.

Ustawa z dnia 23 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dz.U. 1998 nr 107 poz. 669.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 1999 nr 9 poz. 75.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2000 nr 113 poz. 1186.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1117.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1324.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1535.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.  Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2155.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2005 nr 10 poz. 66.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.  Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2252.

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2008 nr 63 poz. 393.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2008 nr 144 poz. 900.

Ustawy dotyczące spółek

Kodeks spółek handlowych. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037.

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2008 nr 86 poz. 524     

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dz.U. 2007 nr 168 poz. 1186. 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003 nr 60 poz.535.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U.2004 nr 54 poz. 535.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654.

 

Nie gwarantujemy aktualności wszystkich aktów prawnych zamieszczonych na stronie. W celu weryfikacji stanu prawnego obowiązującego w określonym czasie prosimy o kontakt.


 

zródło: Internetowy system aktów prawnych